Wil je op de hoogte blijven?

Meditatie onderzoek

Met mijn meditaties wil ik mensen in aanraking brengen met de krachtige effecten die meditatie heeft op je leven. Ook als je maar een paar minuten per dag mediteert, kun je de effecten al merken.

Om inzicht te krijgen in de manier waarop mensen mediteren, waarom ze dat doen en met welke effecten, heb ik dit jaar voor het eerst het Groot Bureau Dolly Meditatieonderzoek uitgevoerd. Maar liefst 1.174 mensen hebben meegewerkt en de onderzoeksvragen beantwoord.

Met mooie interessante resultaten. Kijk maar eens mee..

Dolly handtekening

 

Algemeen

Aantal respondenten: 1.174 personen

Geslacht

geslacht

In totaal hebben 1.174 mensen de onderzoeksvragen beantwoord. Daarvan zijn 1.101 vrouw (94%) en 73 man (6%).

 

Leeftijd

Leeftijd

87% van de respondenten is 30 tot 60 jaar oud.

 

Werk

werkverband

 

Resultaten

In hoeverre heb jij het gevoel dat je je doelen realiseert in je leven?

Op een schaal van 10 waarbij 1 = zeer slecht en 10 = zeer goed

Respondenten die mediteren geven gemiddeld een score van            7,2

Respondenten die niet mediteren geven gemiddeld een score van     3,9

 

Een verrassend resultaat is dat mensen die mediteren veel sterker het gevoel hebben dat ze hun doelen realiseren. Deze groep geeft gemiddeld een score van 7,2 ten opzichte van een gemiddelde van 3,9 bij de mensen die niet mediteren.

 

Hoe gelukkig ben jij?

Respondenten die mediteren:

Gelukkig 79% (op een schaal van 1 tot 10 geven zij een 7 of hoger)

Respondenten die niet mediteren:

Gelukkig 71% (op een schaal van 1 tot 10 geven zij een 7 of hoger)

 

Ook wanneer gevraagd wordt naar hoe gelukkig men is, zien we een duidelijk verschil tussen mensen die wel en mensen die niet mediteren. 79% van de mensen die mediteren geven de mate waarin ze gelukkig zijn een 7 of hoger. Van de mensen die niet mediteren ligt dit percentage 8% lager op 71%.

 

Waarom mediteer je?

reden 1                           reden 2
                                                                   reden 3

Wanneer de respondenten wordt gevraagd naar de reden dat ze mediteren scoort rust/ontspanning het hoogst met 41%. Op een tweede plek komt de spirituele ontwikkeling met 19%.

 

Hoe helpt meditatie jou bij het realiseren van je doelen?

hoe helpt meditatie bij doelen

De meeste mensen menen dat meditatie ze helpt bij het realiseren van hun doelen door: Beter contact intuitie (38%) / Meer rust om stil te staan bij wat wensen (33%) / Mentaal betere keuzes en acties bepalen (13%).

 

Hoe mediteer jij het liefst?

wijze van mediteren

De voorkeur van 56% van de respondenten heeft het om te mediteren op telefoon/tablet/computer/laptop.
Waarbij het gebruik van de telefoon met 37% de grootste voorkeur heeft.

 

Wat is voor jou de ideale lengte van een meditatie?

Ideale lengte

De ideale lengte van een meditatie ligt gemiddeld rond de 15 minuten.

 

Hoeveel minuten mediteer je gemiddeld per keer?

minuten per keer

69% van de respondenten mediteert gemiddeld tussen de 0 en 15 minuten per keer.

 

 

Ben je tevreden met hoeveel je mediteert?

tevreden

Een meerderheid van de respondenten is niet tevreden met de mate waarin wordt gemediteerd.

Belangrijkste conclusies

  • Mediteren is populair op apparaten als de telefoon, computer en tablet.
  • De meeste mensen mediteren voor hun rust, hun spirituele ontwikkeling of omdat ze de kwaliteit van hun leven willen verhogen.
  • Mensen mediteren vooral voor ontspanning, hun spirituele ontwikkeling en om positiever in het leven te staan.
  • Mensen vinden dat meditatie ze helpt hun doelen te bereiken doordat ze beter contact met hun intuitie krijgen, meer stilstaan bij wat hun wensen zijn en betere keuzes en acties bepalen doordat de kwaliteit van hun denken toeneemt.
  • Mensen die mediteren hebben in hogere mate het idee dat ze hun doelen behalen dan mensen die niet mediteren.
  • Mensen die mediteren beoordelen de mate waarin ze gelukkig zijn in hoger dan mensen die niet mediteren.

Volgend jaar doe ik het Groot Bureau Dolly Meditatieonderzoek opnieuw. Ik houd je op de hoogte via mijn mailings.

 

Wil jij gratis meditaties ontvangen?

Meld je dan via onderstaande inschrijfbox gratis aan voor mijn online meditatiecursus.

 cursus-online-mediteren-widgetbar-01

Wil je op de hoogte blijven?